Każdy z nas ma swój ulubiony sposób uczenia się, kiedy uczy się najszybciej, najtrwalej i najprzyjemniej.
Dorośli najczęściej znają swój styl uczenia się ale dzieci muszą się dopiero tego dowiedzieć.
Nasz test pomaga odnaleźć preferowany styl nauki a wskazówki poniżej ułatwią i uprzyjemnią zdobywanie wiedzy.

Chcesz wiedzieć jak pomóc dziecku uczyć się efektywniej?

Chcesz, aby nauka wiązała się dla niego z radością a nie stresem?

Skorzystaj ze wskazówek przygotowanych przez pedagoga szkolnego!

Jeśli chcesz zgłosić swoją szkołę lub klasę do wzięcia udziału w projekcie napisz do nas: i.komosa@vizja.pl

Wzrokowcy

Najszybciej uczą się czytając, patrząc na wykresy, tabele, schematy. Lubią rysować, robić kolorowe notatki. Cenią porządek, bałagan, hałas i ruch przeszkadzają im się skupić. Łatwo zapamiętują twarze, gorzej imiona i nazwiska. Wiele informacji przyswajają, korzystając z telewizji i internetu. Malarstwo, rzeźba, grafika to dziedziny sztuki, które przemawiają do nich najbardziej.

W jaki sposób mogę pomóc w nauce dziecku, które jest wzrokowcem?

Zachęcaj aby wzrokowiec zapisywał rzeczy, które chce zapamiętać.
Rozmawiając utrzymuj z nim kontakt wzrokowy najdłużej jak się da.
Po przyjściu ze szkoły pozwól mu posiedzieć w ciszy i spokoju.
Zaproponuj aby czytał różne historie, ilustrował je w myślach lub na kartce., Zaproponuj by czytając wodził palcem po tekście.
Pomożesz przyswoić mu nowe idee, odwołując się do jego własnych przeżyć lub znajdując dla nich wizualną formę.
Podczas pomocy czy współpracy unikaj długich ustnych objaśnień.
Namów go do przygotowania notatek pomocnych w sprecyzowaniu tego, co chce powiedzieć.
Pomóż mu podzielić większe zamierzenia/plany, na mniejsze etapy i wyznacz ich realne terminy.
Pozwól mu urządzić samodzielnie miejsce do nauki. Namów go, aby ograniczył tam ilość rzeczy i barw, które będą go rozpraszać.
Wygospodaruj w domu specjalne miejsce na jego osiągnięcia, dyplomy, fotografie, a także graficzne notatki, mapy umysłu itp.
Pamiętaj, że wzrokowcowi bardzo dobrze pracuje się z komputerem. Taki sposób pomaga mu utrzymać kontrolę nad wieloma szczegółami wizualnymi oraz z łatwością pisać i redagować teksty.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest indywidualne podejście do sposobu nauki dziecka.

Słuchowcy

Chętnie uczą się, słuchając innych. Lubią rozmawiać, dyskutować. Najlepiej uczą się głośno powtarzając lub czytając notatki na głos. Nie lubią długich opisów, nie zwracają uwagi na ilustracje. Trzeba jednak pamiętać, że hałas ich dekoncentruje. Właściwą metodą nauki dla słuchowców jest nagrywanie wymaganych do egzaminu wiadomości na dyktafon a następnie ich odsłuchiwanie.

W jaki sposób mogę pomóc w nauce dziecku, które jest słuchowcem?

Zachęcaj słuchowca do opowiadania o jego twórczych koncepcjach, do dzielenia się pomysłami na rozwiązywanie problemów.
Namawiaj do czytania i powtarzania materiału na głos, wybijając rytm ruszając stopą lub stukając palcem.
Podczas opanowywania nowej umiejętności zaproponuj, aby nauczył ciebie tego, co już umie.
Jeżeli ma do czynienia z wykresami, tabelami, pisemnymi objaśnieniami, niech przeczyta na głos i wytłumaczy jak je rozumie.
Jeśli ma skłonności do zapominania o ważnych rzeczach, wprowadź zasadę codziennego relacjonowania tego, co planuje.
Możesz mu pomóc w nauce, rezerwując sobie czas na wysłuchanie tego, czego się nauczył. Słuchowiec ma zawsze jakieś pytania, i wewnętrzną potrzebę wypowiedzenia własnymi słowami tego, co zrozumiał.
Takim osobom łatwiej przychodzi nauka przy włączonej cicho muzyce, natomiast wrzawa i obce dźwięki rozpraszają je.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest indywidualne podejście do sposobu nauki dziecka.

Kinestetycy

Najszybciej uczą się wykonując czynności. Lubią ruch, prace manualne, angażują się emocjonalnie w to co robią. Niezbyt chętnie czytają, chyba że tekst ma żywą fabułę. Ortografia sprawia im kłopoty. Warto jednak pamiętać, że wiedza i umiejętności zdobyte przez działanie są znacznie lepiej przyswajane niż informacje wzrokowe czy słuchowe. Dla kinestetyków ważna jest wyobraźnia, emocje, zapachy i smaki.

W jaki sposób mogę pomóc dziecku, które jest czuciowcem/ kinestetykiem?

Zaproponuj kinestetykowi, aby zanim zasiądzie do odrabiania lekcji, odprężył się spacerując lub słuchając muzyki.
Zwróć uwagę, aby powtarzał materiał w sposób aktywny, używał pomocy naukowych, rysował, pisał itp.
Zastosuj nagrania magnetofonowe, zaproponuj wodzenie palcem po tekście, czytanie na głos.
Nakłoń go, aby odgrywał scenki angażując ręce i całe ciało.
Zachęcaj do opowiadania przeczytanych historii. Zadawaj pytania.
Namów by spisywał swoje wspomnienia lub opisywał zajęcia i przeżycia w listach lub dzienniku.
Powtórkę materiału ułatwi mu pisanie i rozwiązywanie zadań na ściennej tablicy. Wówczas przy pracy umysłu może być, w ruchu.
Pozwól mu na stworzenie własnego miejsca pracy, w którym będzie miał możliwość wygodnie siedzieć i poruszać się.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest indywidualne podejście do sposobu nauki dziecka.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:

Towarzystwo Edukacyjne Vizja
Centrala
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

Iwona Komosa
+48 22 536-54-86
i.komosa@vizja.pl